Bátaszék
Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@mnmail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság u.
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A középkori monostortemplom helyén álló, többször átépített épület a 19. század közepére olyan rossz állapotba került, hogy 1842-ben már új templom építésének tervét vetették fel a bátaszékiek az itt tartózkodó püspöknek.

Az 1870-es évek elején a Bátaszékre látogató Trefort Ágoston kultuszminiszter is támogatta az új templom építésére létrehozott alapot, ám az építkezés tényleges előkészítése csak az 1890-es évek közepén kezdődhetett meg. A terveket Hofhauser Antal budapesti műépítész készítette, majd a kivitelezés a templomtéren álló régi apátsági épületek lebontása után 1899. július 4-én kezdődött meg. Az alapárkokat szegedi kubikusok ásták, (a fontosabb helyeken 8-10 m mély az épület alapja) majd a falakat még ebben az évben ember magasságúra húzták fel, 1900-ban pedig tető alá került a templom. 1901. július 1-jére kész lett volna minden munkálat, ám statikai hibák miatt 1901 tavaszán a süttői kőből készült oszlopok repedezni kezdtek, s a templom összeomlásától lehetett tartani. Lebontani ugyan nem kellett, de az oszlopokat kicserélték és újraboltozták a hatalmas teret, mely munkálatokkal 1902 májusára készültek el. Az ünnepélyes alapkőletétel 1901. július 21-én, a templom felszentelése 1903. október 4-én volt. A templom neogótikus stílusban épült három hajóval, keresztházzal, tágas szentéllyel, északi oldalán kápolnával, a délin sekrestyével. Külső hosszúsága 62,28 m, szélessége 21,9 m. A kereszthajó hossza 31,9 m, a szentélyé 14,5 m. A főhajó magassága 15,8 m, a mellékhajóké 7,6 m. A torony 82,45 m magas, s 50 m magasságban, ahol a sisak kezdődik 32 mázsás kövek vannak elhelyezve. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió darab Eszterházi-féle falburkoló téglát használtak fel. A templom stílszerű festését Blaskovits Bátori Mihály szabadkai festőművész műhelye végezte. A gazdag díszítésből a hiányzó bordák színgazdag plasztikai érzékeltetése érdemel figyelmet és a templom hat képsorozata, melyeket Krikler József festőművész készített. A szentélyben lévők: Krisztus levétele a keresztről, Asszonyok a feltámadt Krisztus sírjánál. A déli keresztház képei: Angyali üdvözlet, Jézus születése. Az északi keresztház képei: Jézus Péterrel a tengeren, Jézus a gyermekek barátja. Blaskovits képei közül kiemelkedik a főhajó ablakai alatt elhelyezkedő apostol mellképsorozat, valamint a főbejárat timpanonjának az Atyaistent ábrázoló freskóképe. Az oszlopfőket kerubok festett képei díszítik. A szépen faragott padok, székek, gyóntatószékek, térdeplők German Ferenc pécsi műasztalos műhelyéből kerültek ki, s darabonként is az asztalosipar remekei. Az oltárok, a szószék és az orgona homlokzata Leivisch Róbert szombathelyi oltárépítő műhelyében készültek. Az egyes tárgyak tömör tölgyfából vannak, cirbolya faragással és dús aranyozással díszítve. A főoltáron Szűz Mária relief szobra, két oldalán Szent István és Szent László szobrai állnak. A főoltár érdekessége még a rajta látható négy domborművű faragás. Az oltármenza előlapján Jézus születése és feltámadása látható, a tabernákulum két oldalán Vajk megkeresztelkedése és Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának. A főoltár fiatornyaiban az angyalok kilenc karát szimbolizáló angyalszobrok kaptak helyet. A keresztházban egyik oldalon Páduai Szent Antal oltára áll, Szent Margit és Szent Erzsébet életnagyságú szobrával, a másik oldalon Szent József oltára, melyet Szent Imre és Gonzága Szent Alajos szobra díszít. Ezt az oltár is két dombormű ékesíti, az egyik az utolsó vacsorát, a másik a csodálatos kenyérszaporítást ábrázolja. A szószéken a négy evangélista szobra áll, csúcsán angyal. A templom értékes üvegablakai Walter Gida üvegfestészetében készültek. A nyugati nagy rozetta az angyali karokat, közepén az orgonán játszó Cecíliát, a szentély ablakai Szent Flóriánt, Bálintot, Fábiánt és Sebestyént ábrázolják. A középső három üvegablak csúcsán a szentháromság személyeinek képeit helyezték el. Az északi keresztház ablakain Szent Mór, Borromei Szent Károly és Szent Rókus, a déli oldalon Nepomuki Szent János, Szent Orbán és Xavéri Szent Ferenc látható. Xavéri Szent Ferenc alakján a templomot építő Holndonner Ferenc prépost-plébános arcvonásai ismerhetők fel. Külön figyelmet érdemel a templom orgonája, melyet a pécsi Angster cég készített. 2200 síp alkotja, melyek közül a legnagyobbak 10 m magasak, míg a legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak, összsúlya 100 mázsa. Homlokzatát Hofhauser tervei alapján Levisch Róbert készítette Szombathelyen. Csúcsát egy harsonát fújó angyal szobra díszíti. A kórust tartó déli pillérfőn Szent Júdás Tádé apostol festett képe érdemel említést, melyet Czencz János festőművész készített. A templom teljes felújítása 1991-ben fejeződött be. A templom előcsarnokában régi korokból megmaradt kövek láthatók. Ezek közül kiemeljük azt a török korból származó rituális mosdómedencét, mely hosszú ideig szenteltvíztartóként funkcionált a Mária kápolnában
Forrás: www.bataszek.hu
  
Beküldve:2007-02-10 14:33

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@mnmail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság u.
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A középkori monostortemplom helyén álló, többször átépített épület a 19. század közepére olyan rossz állapotba került, hogy 1842-ben már új templom építésének tervét vetették fel a bátaszékiek az itt tartózkodó püspöknek.

Az 1870-es évek elején a Bátaszékre látogató Trefort Ágoston kultuszminiszter is támogatta az új templom építésére létrehozott alapot, ám az építkezés tényleges előkészítése csak az 1890-es évek közepén kezdődhetett meg. A terveket Hofhauser Antal budapesti műépítész készítette, majd a kivitelezés a templomtéren álló régi apátsági épületek lebontása után 1899. július 4-én kezdődött meg. Az alapárkokat szegedi kubikusok ásták, (a fontosabb helyeken 8-10 m mély az épület alapja) majd a falakat még ebben az évben ember magasságúra húzták fel, 1900-ban pedig tető alá került a templom. 1901. július 1-jére kész lett volna minden munkálat, ám statikai hibák miatt 1901 tavaszán a süttői kőből készült oszlopok repedezni kezdtek, s a templom összeomlásától lehetett tartani. Lebontani ugyan nem kellett, de az oszlopokat kicserélték és újraboltozták a hatalmas teret, mely munkálatokkal 1902 májusára készültek el. Az ünnepélyes alapkőletétel 1901. július 21-én, a templom felszentelése 1903. október 4-én volt. A templom neogótikus stílusban épült három hajóval, keresztházzal, tágas szentéllyel, északi oldalán kápolnával, a délin sekrestyével. Külső hosszúsága 62,28 m, szélessége 21,9 m. A kereszthajó hossza 31,9 m, a szentélyé 14,5 m. A főhajó magassága 15,8 m, a mellékhajóké 7,6 m. A torony 82,45 m magas, s 50 m magasságban, ahol a sisak kezdődik 32 mázsás kövek vannak elhelyezve. Építéséhez 2,5 millió közönséges és félmillió darab Eszterházi-féle falburkoló téglát használtak fel. A templom stílszerű festését Blaskovits Bátori Mihály szabadkai festőművész műhelye végezte. A gazdag díszítésből a hiányzó bordák színgazdag plasztikai érzékeltetése érdemel figyelmet és a templom hat képsorozata, melyeket Krikler József festőművész készített. A szentélyben lévők: Krisztus levétele a keresztről, Asszonyok a feltámadt Krisztus sírjánál. A déli keresztház képei: Angyali üdvözlet, Jézus születése. Az északi keresztház képei: Jézus Péterrel a tengeren, Jézus a gyermekek barátja. Blaskovits képei közül kiemelkedik a főhajó ablakai alatt elhelyezkedő apostol mellképsorozat, valamint a főbejárat timpanonjának az Atyaistent ábrázoló freskóképe. Az oszlopfőket kerubok festett képei díszítik. A szépen faragott padok, székek, gyóntatószékek, térdeplők German Ferenc pécsi műasztalos műhelyéből kerültek ki, s darabonként is az asztalosipar remekei. Az oltárok, a szószék és az orgona homlokzata Leivisch Róbert szombathelyi oltárépítő műhelyében készültek. Az egyes tárgyak tömör tölgyfából vannak, cirbolya faragással és dús aranyozással díszítve. A főoltáron Szűz Mária relief szobra, két oldalán Szent István és Szent László szobrai állnak. A főoltár érdekessége még a rajta látható négy domborművű faragás. Az oltármenza előlapján Jézus születése és feltámadása látható, a tabernákulum két oldalán Vajk megkeresztelkedése és Szent István felajánlja a koronát Szűz Máriának. A főoltár fiatornyaiban az angyalok kilenc karát szimbolizáló angyalszobrok kaptak helyet. A keresztházban egyik oldalon Páduai Szent Antal oltára áll, Szent Margit és Szent Erzsébet életnagyságú szobrával, a másik oldalon Szent József oltára, melyet Szent Imre és Gonzága Szent Alajos szobra díszít. Ezt az oltár is két dombormű ékesíti, az egyik az utolsó vacsorát, a másik a csodálatos kenyérszaporítást ábrázolja. A szószéken a négy evangélista szobra áll, csúcsán angyal. A templom értékes üvegablakai Walter Gida üvegfestészetében készültek. A nyugati nagy rozetta az angyali karokat, közepén az orgonán játszó Cecíliát, a szentély ablakai Szent Flóriánt, Bálintot, Fábiánt és Sebestyént ábrázolják. A középső három üvegablak csúcsán a szentháromság személyeinek képeit helyezték el. Az északi keresztház ablakain Szent Mór, Borromei Szent Károly és Szent Rókus, a déli oldalon Nepomuki Szent János, Szent Orbán és Xavéri Szent Ferenc látható. Xavéri Szent Ferenc alakján a templomot építő Holndonner Ferenc prépost-plébános arcvonásai ismerhetők fel. Külön figyelmet érdemel a templom orgonája, melyet a pécsi Angster cég készített. 2200 síp alkotja, melyek közül a legnagyobbak 10 m magasak, míg a legkisebbek fél hüvelyk nagyságúak, összsúlya 100 mázsa. Homlokzatát Hofhauser tervei alapján Levisch Róbert készítette Szombathelyen. Csúcsát egy harsonát fújó angyal szobra díszíti. A kórust tartó déli pillérfőn Szent Júdás Tádé apostol festett képe érdemel említést, melyet Czencz János festőművész készített. A templom teljes felújítása 1991-ben fejeződött be. A templom előcsarnokában régi korokból megmaradt kövek láthatók. Ezek közül kiemeljük azt a török korból származó rituális mosdómedencét, mely hosszú ideig szenteltvíztartóként funkcionált a Mária kápolnában
Forrás: www.bataszek.hu
  
Beküldve:2007-02-10 14:33

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@mnmail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szőlőhegy
Templom neve:Szent Orbán kápolna
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:A bátaszéki hívek az 1739-es nagy pestisjárvány után fogadalmat tettek, hogy kápolnát emelnek, ha a vész elmúlik. Így épült fel a szőlőhegyen Szent Orbánnak, a szőlőhegyek patrónusának tiszteletére az a kápolna, amely 1754-ben már állt. Ekkor egy harangja és egy miseruhája is volt. Az 1775-ös vizitáció említést tesz a kápolna fa tornyáról is, az 1811-es jegyzőkönyvből pedig megtudjuk, hogy itt Orbán napján misét tartanak, ahova a bátaszékiek körmenetben vonulnak ki, s azt is, hogy egykor a pestis idején épült. Egyébként erre utal az oltár előlapját díszítő olajfestmény, Palermói Szent Rozália barokk képe, akit a pestis ellen hívtak segítségül. A kápolna a barokk építészet szép emléke, dongaboltozatos, huszártoronnyal ellátott épület. Főoltárán Szent Orbán barokk képe látható pápai öltözetben, kezében kék szőlőfürtöt tart. A kép mellett két későbbi szárnykép is látható, Mária Magdolnát és Szent Flóriánt ábrázolja. A kápolnát 1990-ben újították fel.
Forrás: www.bataszek.hu
  
Beküldve:2007-02-10 14:35

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-12 13:07

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-12 13:09

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-12 13:12

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság
Templom neve:Nagyboldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-12 13:13

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Külterület, a Mohács felé vezető főút mellett
Templom neve:Kálvária
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-12 20:35

Beküldte:ifj. Benke Tibor
E-mail:benke.tibi@freemail.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Külterület, a Mohács felé vezető főút mellett
Templom neve:Kálvária
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-08-12 20:37

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szabadság u.
Templom neve:Nagyboldogasszony-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-16 14:18

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szent István tér
Templom neve:Apátsági templom romja
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Rövid ismertető a képen!
  
Beküldve:2007-11-16 14:21

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szent István tér
Templom neve:Apátsági templom romja
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-16 14:21

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Szent István tér
Templom neve:Apátsági templom romja
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-11-16 14:22

Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Budai út
Templom neve:Segítő Szűz Anya kápolna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Magyaroszág Műemlékjegyzéke: Tolna megye, 2006. "Utcasarkon szabadon álló egyhajós kápolna....egyenes záródású szentéllyel, oromfalas É-i homlokzata felett fa harangtoronnyal, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a szentély Ny-i homlokzatához csatlakozó, félnyeregtetős sekrestyével, síkmennyezetes belsővel. Falképek a szentélyben: 18. sz. vége. Berendezés: jellemzően 18. sz., részben a r.k. templomból áthozva. Felújítva: 1985. ...A kápolna Ny-i oldala mellett 19. század közepi kőkereszt korpusszal, az alapzaton Nepomunki Szent jános domborművű alakjával, valamint újabb képoszlop. TE"
Fotó: 2010. júl. 8.
  
Beküldve:2013-02-24 21:18

Beküldte:Levi
E-mail:gyula.lazar@aok.pte.hu
Megye:Tolna
Település:Bátaszék
Utca:Budai út
Templom neve:Segítő Szűz Anya kápolna
Felekezet:Római katolikus
  
Ismeretanyag:Magyaroszág Műemlékjegyzéke: Tolna megye, 2006. ". ...A kápolna Ny-i oldala mellett 19. század közepi kőkereszt korpusszal, az alapzaton Nepomunki Szent jános domborművű alakjával, valamint újabb képoszlop. TE" . Fotó: 2010. júl. 8.
  
Beküldve:2013-02-24 21:19

www.interword.hu
www.interword.hu