Kondoros
Beküldte:Benke Tibor
E-mail:gyuritibi@freemail.hu
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:Hősök tere
Templom neve:Gyümölcsoltó Boldogasszony
Felekezet:római katolikus
  
Ismeretanyag:1884-ben áldják meg templomát. 1894-ben kibővítik a templomot és újra megáldják.
  
Beküldve:2006-03-23 21:02

Beküldte:Tuska Tibor
E-mail:tuska@kondorosiktv.hu
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:Hősök
Templom neve:Kondorosi Evangélikus Templom
Felekezet:evangélikus
  
Ismeretanyag:Az 1875-ben önálló községként újjáalapított Kondoros - Szarvasról és Békéscsabáról idetelepült - evangélikus lakóinak szükségük volt hitéletük helybeni gyakorlására. Áchim Ádám szarvasi lelkész, főesperes felkarolta a kondorosi földeken élő szórványevangélikusokat, 200 hold földet adományozott, és 1877-ben Keviczky László szarvasi segédlelkészt küldte a gyülekezeti élet megszervezésére.
Az egyházközség először egy tágas imaházat épített, majd 1904-ben felépült a ma is álló templom.
Az építkezés méreteit mutatja, hogy 1903-ban az egyházközség tanyáján egymillió téglát égettek ki, melyeket a templom falainak építéséhez fel is használtak. A gyülekezet tagjai adományaikkal és munkájukkal segítették az építkezést. Nevük az "Aranykönyv"-ben olvasható.
Az észak-európai gótikus építészet jellegzetességeit is mutató neobarokk templomot Gerey Ernő budapesti műépítész tervezte. Építői Szabó Mihály és Koncz Pál hódmezővásárhelyi építők voltak. A templom 8 hónap alatt épült fel.
Belső tere háromhajós, az oldalhajókban a karzatok kaptak helyet, a főhajót az oltár zárja le. Befogadó képessége: 1500 személy.
Az szószék és az oltár - melyet csúcsíves keretezések, fiatornyocskák díszítenek - Urr György kassai faszobrász munkája. Az oltárképet Veres Gusztáv békéscsabai festő készítette. Az alatta lévő egyetlen fából kifaragott, -az utolsó vacsorát ábrázoló -dombormű Urr György egyik német mesterének alkotása. Egyedüli példány a világon. A templom kegytárgyai igazi remekművek.
A kersztelő medencét 1904-ben Szendi István hódmezővásárhelyi kőfaragó mester adományozta.
A hangversenyre is kiváló orgona 2 manuálos, 22 regiszteres, 1485 sípos. Rukovina és Soukenik János szegedi orgonaépítők munkája, melyet Angster pécsi orgonagyáros korszerűsített. Mai formáját 1977-ben Trajtler Gábor orgonaművész tervei alapján nyerte el. Homlokzata gótikus, arany díszítéssel.
A templom főhomlokzatán keskeny torony uralkodik, melyen színes, ólomüveg rózsaablak látható. A toronysisak valószínűtlenül magas, és fiatornyocskák kísérik. Erkélyéről körbejárva a háború előtt a harangozó minden negyedórában dudaszóval jelezte az időt, miközben szétnézett a határban, nincs-e tűz valahol.
A templom 50 méteres tornyában 4 harang lakik. Az első és második harang még az imaház idején készült és haranglábakon állt. Thury János budapesti harangöntő adományozta a 150 kg-os harangot, a másikat közadakozásból szerezték be. A templom felépülte után ismét 2 haranggal gazdagodott az egyházközség. A "C" hangú Ádám harangot Nt. Áchim Ádám emlékére rendelték. Az I. világháhorúba 2 harangot vittek el. Ezeket a háború után pótolták. A legnagyobb, 1927-ben készült 785 kg-os harang felirata: Figyelj a szavamra minden hívő lélek, én az Úrhoz hívlak s hozzá én kísérlek. A II. világháborúba is elvittek 1 harangot, de az Isten kegyelméből épségben visszakerült.
A templom történetének fekete dátuma 1975 június 16-a, amikor éjjel fél 11-kor a Kondoros felett végigsöprő vihar ledöntötte a torony sisakját, hatalmas kárt okozva a templomban is. A károkat 3 év alatt sikerült helyreállítani.
A templomot az egyházközség folyamatosan szépítette, tatarozta. 1920-as évek végén 20 hold föld árából készült a márvány padlózat, de az 1950-es évek végén és 1968-ban a hívek adományai szolgálták a renoválás költségeit. Az utolsó - külső, belső - felújítás 2001-ben kezdődött és 2004. szeptember 18-ára, a templom 100 éves évfordulójára fejeződött be. Így eredeti szépségében mutat az égre, és hirdeti Isten dicsőségét.
  
Beküldve:2006-11-17 16:03

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:Kondoros lakosságának nagyobb része (kb. kétharmada) evangélikus. A nagybirtokosok azonban katolikusok voltak a 19. században, ezért hamarabb épült katolikus kápolna a községben (1884).

Az evangélikusok első temploma 1887-ben épült, torony nélküli, szép, tágas imaház volt.
1904-re pedig felépült a ma is álló, impozáns templom.
  
Beküldve:2009-02-02 20:44

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:48

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:48

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:49

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:49

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:50

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:50

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:51

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:51

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:52

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:52

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:52

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:53

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Evangélikus templom
Felekezet:ev.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 20:54

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Kondorosról 1239-ben történt először írásos említés. A török időkben elnéptelenedett. A XIX. században újra benépesült.

Római katolikus templomát 1884-ben építették, 1894-ben kibővítették, az 1960-as években renoválták.
  
Beküldve:2009-02-02 20:59

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 21:00

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 21:01

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-02-02 21:01

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Békés
Település:Kondoros
Utca:-
Templom neve:Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Egy 1956-os mártír emléktáblája a templom falán.

"Késő, de tartozott szent hódolat hív:
Egy nemzeté, ím, e hálás adó."
(Arany János)

E templomnak volt hű ministránsa Laurinyecz András (1927-1957) hős forradalmár, akit a diktatúra kivégeztetett.
  
Beküldve:2009-02-02 21:12

www.interword.hu
www.interword.hu