Kunszentmiklós
Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:"Kiskunsági Szentmiklósnak
Ifjú népe!
Benyitottál a szívemnek
Közepébe"
(Petőfi: Búcsú Kunszentmiklóstól)

  
Beküldve:2007-09-03 21:23

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A kőkortól lakott vidék templomos hely volt, erre utal a neve is. A kunokat, Kötöny király szilaj népét IV. Béla idején, a XIII. században telepítették le a tatárdúlás perzselte vidékre.
A török igája után, 1702-ben jobbágysorba taszították és a német lovagrend számára elzálogosították a kiskunokat, akik – közöttük a szentmiklósiak is – 1745-ben pénzben válthatták meg szabadságukat. Ez volt a redemptió.

  
Beküldve:2007-09-03 21:25

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A főtéren foglal helyet a XVIII. század végén épített késő barokk stílusú református templom.Tornyát a múlt században az ifjú Hild József építette át. Falán egykori árvizek szintjét jelző tábla van.
  
Beküldve:2007-09-03 21:27

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Kunszentmiklós népe a hódoltság idején, a 16. század derekán vált reformátussá a többi felső-kiskunsági faluval együtt, Szegedi Kis István és Skaricza Máté térítő munkája nyomán.
A hagyomány szerint első sövénytemploma az 1600-as évek elején épült a falut átszelő Bakér partján, a mostani templomtól keletre, mintegy 50-60 méter távolságra Ezt a templomot láthatta és írta le a tudós honismereti szerző, Bél Mátyás, itt jártakor, az 1730-as évek elején.
A múlt század közepén a lányok tanítójaként és a gyülekezet kántoraként itt működő Földváry Antal naplójában említi meg, hogy 1734-ben új templom épült az előbbi helyén, „ennek az alapja kőből volt, fellyebb vályog, padlássa deszka tarkára festve, szószék fából, felette pelikán madár fiaival.”
  
Beküldve:2007-09-03 21:31

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A templomnak tornya még nem volt, ennek építésére csak 1754-ben nyert engedélyt a gyülekezet Mária Teréziától, és föl is épült a torony a mostani helyén, azonban jóval alacsonyabbra, Földváry szerint „…nem volt magosabb a rostélynál” (Vagyis a mostani toronysisak alsó széléig ért a csúcsa!)
  
Beküldve:2007-09-03 21:32

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A ma is álló, a toronyhoz csatlakozó kései barokk templomhajó alapkövét 1786-ban rakta le Szőnyi Virág Mihály püspök, építése 1792-ben fejeződött be, és akkor bontották le a régi templomot, de annak kőből faragott bejárati ajtókeretét beépítették az új templomba, a torony és a hajó közé. Az utolsó jelentős építkezésre 1819-20-ban került sor, amikor Hild József építész és Hacker József ácsmester a mai magasságára emelték a tornyot. Ekkor került helyére az új harang, az óraszerkezet a számlapokkal, és az orgona.
  
Beküldve:2007-09-03 21:35

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Baksay Sándor lelkész, püspök 1891 és 1911 között alakíttatja ki a háromtimpanonos bejáratot, a mai formájára építteti újjá a toronysisakot, kikövezteti a templom környékét, új orgonát állíttat be, és a régi zsindely helyett palával boríttatja a templom tetejét.
  
Beküldve:2007-09-03 21:37

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Az északkeleti bejárat
  
Beküldve:2007-09-03 21:40

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A délkeleti bejárat
  
Beküldve:2007-09-03 21:41

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A főbejárat (délnyugat)
  
Beküldve:2007-09-03 21:42

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-03 21:45

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-03 21:45

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Az 1990-es évek végére szükségessé vált a templom felújítása, mely két ütemben volt lehetséges. A torony 2002-re, míg a templomhajó 2005-re újult meg teljes egészében.
  
Beküldve:2007-09-03 21:51

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-03 21:51

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-03 21:52

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-03 21:53

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Szőnyi Virág Mihály püspök hajdani síremléke a templom bejáratánál
  
Beküldve:2007-09-03 21:54

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A kálvinista ősök alapították 1679-ben a „Scholát”, a mai Baksay Sándor Református Gimnázium ősét. E nagy múltú, messze földön híres intézmény falai közül került ki több mint három évszázada Kunszentmiklós, a Felső-Kiskunság és a Duna-mellék értelmiségének jelentős része. Múzeumi könyvtára már a múlt században is jelentős bibliotéka volt.
Az "öreg gimnázium" 1799-ben épült, 1886-ban bővítették. Ma református közösségi ház és lelkész hivatal.
  
Beküldve:2007-09-03 21:56

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:A gimnázium mellett áll a klasszicista stílusú református parókia, amelyet Baksay Sándor (Hermann Ottó szerint „a legmagyarabb pap”) építtetett. Az Iliász-fordító tudós pap maga keresztelte tréfás-görögösen Bakerion névre az épületet.
  
Beküldve:2007-09-03 21:57

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Baksay Sándor 2004-ben emelt emlékműve
  
Beküldve:2007-09-03 21:58

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2007-09-03 22:00

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Baksay Sándor 1832-ben született Nagypeterden (Baranya m.), Csurgón járt gimnáziumba, majd Kecskeméten tanult a Református Főiskolán. Először tanított (Kecskemét, Kiskunhalas), majd 1862-től Érsekcsanádon, 1866-tól haláláig (1915) Kunszentmiklóson volt lelkész. 1878-ban a solti egyházmegye esperese, 1904-ben a dunamelléki református egyházkerület püspöke lett. Püspöki székhelye is a kunszentmiklósi parókia maradt!
  
Beküldve:2007-09-03 22:02

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Közben a Kisfaludy Társaság tagjává, az Akadémia levelező, később rendes tagjává, főrendiházi taggá, a genfi egyetem tiszteletbeli doktorává választották. Jelentősek néprajzi kutatásai, elbeszélései, Íliász-fordítása.
  
Beküldve:2007-09-03 22:03

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Kálvin tér
Templom neve:Református templom
Felekezet:református
  
Ismeretanyag:Források:
Illyés Bálint: Kiskunsági krónika
http://www.parokia.hu
http://www.kunszentmiklos.hu
http://server.baksay-ref.sulinet.hu
http://kunszentmiklos.lap.hu
http://www.vendegvaro.hu
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kunszentmikl%C3%B3s
  
Beküldve:2007-09-03 22:05

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A főtértől nyugatra található templom elődjét 1787-ben építették. A ma látható kívül neoromán, belül neogótikus templom 1906-ban készült el.
  
Beküldve:2008-03-04 12:22

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:22

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:23

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:23

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:23

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:24

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:24

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-03-04 12:24

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-11-04 13:29

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Templombelső - mise előtt.
  
Beküldve:2008-11-04 13:30

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A főoltár
  
Beküldve:2008-11-04 13:31

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Szent Miklós püspök szobra az oltáron.
  
Beküldve:2008-11-04 13:32

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A falfestés szép virágdíszei az orgonakarzaton a legdúsabbak.
  
Beküldve:2008-11-04 13:35

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A szép üvegablakok egyike Szent Lászlót ábrázolja.
  
Beküldve:2008-11-04 13:36

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Szent István tér
Templom neve:Szent Miklós-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Ugyanez az ablak - kívülről.
  
Beküldve:2008-11-04 13:38

Beküldte:FGyJ
E-mail:-
Megye:Bács-Kiskun
Település:Kunszentmiklós
Utca:Fölszögi katolikus öregtemető
Templom neve:Temetőkápolna
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2008-12-01 09:48

www.interword.hu
www.interword.hu