SÁLY
Beküldte:Marcsi
E-mail:vannamaria@ citromail.hu
Megye:Borsod-Abaúj-Zemplén
Település:SÁLY
Utca:Toldi u.
Templom neve:SÁLY-REFORMÁTUS TEMPLOM
Felekezet:REFORMÁTUS GYÜLEKEZET-SÁLY
  
Ismeretanyag:A honfoglaló Őrs vezér családja sályi ágának utolsó férfi tagja halála után /Sályi Tibold Zsigmond/ az özvegyen maradt Kakasfalvi Csuda Zsuzsanna, Négyesy Szepessy Pálhoz megy feleségül. Valószínű, ők építették az 1. református templomot amelynek újjáépítéséről Négyesy Szepessy Pál fia, János gondoskodott 1713-ban.

Ma is látható a templomban, a szószék mellett az a falba simuló kőajtó, melynek boltívén latinul olvashatjuk: "E ház újjáépítéséről gondoskodott nemes Négyesy János az 1713. esztendőben"

Az úrasztala alá a főúr sírboltot készíttetett saját temetkezési helyéül. A templom állapota az 1800-as évek elejére leromlik, hogy a gyülekezetnek új templom építéséről kellett gondoskodnia. Az új templom építése 1825-ben kezdődött, anyagi nehézségek miatt azonban, csak 1844-re készült el. Gyülekezetünk ma is itt dicséri az Urat alkalomról-alkalomra. Isten háza ékessége az orgona, ami a római katolikus vallású Fáy Ignác és felesége Halassy Jozefa ajándéka. A régi jegyzőkönyvek tanúsága szerint "felekezetiségen felül emelkedő lélekre vall. Sajnos a gyülekezet 1760. év előtti életéről keveset tudunk.
Az anyakönyvezést csak 1769-ben kezdi meg Balogh Pál lelkész. Ettől kezdve pontos adatok állnak rendelkezésünkre a sályi emberek életéről és a gyülekezet dolgairól. 1789-től Bizony Pál lelkipásztor kezdi el vezetni a gyülekezetben a Protocollumot.

Az egyházközség élén a consistoriummal, a kálvini rend szerint igyekezett fegyelmet tartani.
A gyülekezet idősebb tagjai ma is tisztelettel emlékeznek vissza Siposs István lelkészre, aki 1933- 1979 között töltötte szolgálati idejét Sályban. A gyülekezet 1980-tól folyamatosan újítja fel meglévő épületeit. Rendbe tette a templom tetőzetét, a parókiát 1988 és 1994 között kívül-belül renoválta. 1996-ban került sor a templom 150 éves padozatának és padlózatának teljes cseréjére. A gyülekezet nagy áldozatot hozott, hogy Sályban is legyen Isten dicsőségét hirdető keresztyén gyülekezet. Hisszük, hogy református atyáink odaadó hűségének példája és imádságaink a ma élő fiatalokat is az egyházhoz és Krisztus való hűségre ösztönzik.

Ma a gyülekezet a 2002-ben születetteket és a legidősebbeket is beleszámolva 615 tagot számlál, ebből 346 fő az egyházat fenntartó tagok száma.

  
Beküldve:2011-07-13 18:49

www.interword.hu
www.interword.hu