Zalaháshágy
Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Már az Árpád-korban központi hely volt. Ezt bizonyítja az ebben a korban épült temploma, amelyet többször átépítettek, renováltak. így az eredetileg román stílusú templom sokat veszített eredeti formájából. Ezen változtatott az 1975-ös felújítás, melynek során előkerültek a befalazott román kori ablakok is. A falakon kora középkori domborművek találhatók.
  
Beküldve:2009-08-15 14:23

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:Az 1200-as évek végén két irányban megnagyobbították. Ekkor épült nyugati tornya is, mögötte a kegyúri karzattal.

Az épület legkorábbi szakaszán román kori tagozatok – függőleges falsávok és párkánytöredékek – figyelhetők meg festői összevisszaságban.
  
Beküldve:2009-08-15 14:29

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-08-15 14:31

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-08-15 14:32

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A szentély egyenes záródású, sarkain támpillérekkel.
  
Beküldve:2009-08-15 14:32

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szent Anna-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:
  
Beküldve:2009-08-15 14:34

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:!!!
Az előzőekben megadott "Szent Anna-templom" név téves; a templom titulusa helyesen: "Szentháromság"
!!!

  
Beküldve:2009-08-15 14:46

Beküldte:FME - FGyJ
E-mail:-
Megye:Zala
Település:Zalaháshágy
Utca:-
Templom neve:Szentháromság-templom
Felekezet:r. kat.
  
Ismeretanyag:A főoltár Szentháromság-képe.

(A templom legnevezetesebb kincse egy honfoglalás utáni időkből származó, sárkányos-állatfigurás félköríves timpanon, mely egykor a déli kaput díszíthette. A faragvány századok óta a templom belsejében, az északi falba van beépítve.

Ilyen sárkányküzdelmes kőfaragást nagyon keveset ismerünk Európában. Szemben álló sárkányok viadalát láthatjuk a Bécsben őrzött honfoglalás kori szablyán is. Két sárkányfigura áll az életfa alatt, egymással szemközt Sopron Szent Jakab-kápolnájának nyugati kapuja fölött is.)

  
Beküldve:2009-08-15 14:54

www.interword.hu
www.interword.hu